Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen

screenshot website kunstkring lucasgezellen

De Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen is een vereniging van kunstenaars die actief bezig zijn met plastische kunsten.

De Lucasgezellen zijn als vereniging in 1945 bescheiden gestart in een scoutsbeweging. Langzaam, maar heel bewust, groeide de kring uit tot een gewaardeerde kunstenaarsvereniging die haar plaats heeft verworven in het cultuurbeeld van de stad Sint-Niklaas.

De Lucasgezellen willen elkaar aanmoedigen om actief met kunst bezig te blijven, ze willen elkaar zowel op artistiek als technisch vlak ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door samen te tekenen en te schilderen en door met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat met kunst te maken heeft.

Door op een vaste datum (sinds 1945 is dit jaarlijks op 1 november) een groepstentoonstelling te organiseren, kunnen ze op een grote publieke belangstelling rekenen. Op deze manier bieden ze de kunstenaars Lucasgezellen een ruim klankbord aan, wat door alle gezellen erg gewaardeerd wordt. Voor hen is het dan ook een grote blijvende uitdaging om het verkregen niveau te behouden en te verbeteren.

Leen De Vos / Websites voor kunstenaars heeft de website voor deze kunstgroep gemaakt.

contact


 

Pin It on Pinterest

Share This